เครื่องวัดคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ?

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆ มนุษย์ต้องใช้น้ำสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค สัตว์ก็เช่นกัน รวมไปถึงพืช ที่เมื่อไม่ได้รับน้ำก็จะเหี่ยวเฉาและตายลงในที่สุด น้ำเป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธาร, แม่น้ำ, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น และยังเป็นของเหลวในสิ่งมีชีวิต มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1…