ข้อห้ามในการใช้รางสายไฟ

การใช้ รางสายไฟ ในการเดินสายไฟฟ้ากับงานต่างๆ จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นรางคล้ายๆ กันแล้วจะใช้เหมือนกันได้ทั้งหมด แบบนั้นไม่ใช่ เพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะอันตรายจากสายไฟเองก็ดี หรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมก็ดี เพราะฉะนั้นผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งรางได้ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถึงข้อควรห้ามและข้อแนะนำในการใช้รางแต่ละชนิดเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ ในการติดตั้งรางไฟฟ้า กับข้อแนะนำเหล่านี้ก่อน ซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจาก วสท. ดังต่อไปนี้ ข้อห้ามในการติดตั้งรางไฟฟ้า 1.ห้ามติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงในที่นี่ก็คือพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพกับสายไฟ อย่างเช่นสถานที่ที่ร้อนจัด หรือว่ามีไอร้อนขึ้นมาตลอดเวลา ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับราง 2.มีการจับยึดทุก 1.5…