รางสายไฟ

ข้อห้ามในการใช้รางสายไฟ

การใช้ รางสายไฟ ในการเดินสายไฟฟ้ากับงานต่างๆ จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นรางคล้ายๆ กันแล้วจะใช้เหมือนกันได้ทั้งหมด แบบนั้นไม่ใช่ เพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะอันตรายจากสายไฟเองก็ดี หรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมก็ดี เพราะฉะนั้นผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งรางได้ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถึงข้อควรห้ามและข้อแนะนำในการใช้รางแต่ละชนิดเป็นอย่างดี

ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ ในการติดตั้งรางไฟฟ้า กับข้อแนะนำเหล่านี้ก่อน ซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจาก วสท. ดังต่อไปนี้

ข้อห้ามในการติดตั้งรางไฟฟ้า

1.ห้ามติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงในที่นี่ก็คือพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพกับสายไฟ อย่างเช่นสถานที่ที่ร้อนจัด หรือว่ามีไอร้อนขึ้นมาตลอดเวลา ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับราง

2.มีการจับยึดทุก 1.5 เมตร ในการติดตั้งรางชนิดใดก็ตามที่มีตัวยึด จะต้องทำการยึดรางทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อความแข็งแรงของตัวราง แต่ในกรณีที่จำเป็นให้เกินได้ไม่เกิน 3 เมตร

3.การติดตั้งในแนวดิ่ง หากเป็นการติดตั้งในแนวดิ่ง จะต้องมีการจับยึดรางอย่างมั่นคงในทุกๆ 4.5 เมตร และในช่วงระยะการยึด ไม่ควรจะมีจุดต่อรางที่มากกว่า 1 จุด

รางสายไฟ

4.ห้ามต่อรางเดินสายในจุดที่เป็นพื้น หรือว่าส่วนที่เป็นผนัง

5.การต่อสายจะต้องต่อในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเท่านั้น เพื่อสะดวกในการดูแล และพื้นที่หน้าตัดรวมกันขอตัวนำฉนวนในสายรวมทั้งหัวต่อ จะต้องไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หน้าตัดในรางเดินสาย

6.ห้ามใช้ รางสายไฟ เดินสายเพื่อทำเป็นตัวนำสำหรับลงดิน

7.ในกรณีที่มีตำแหน่งของการดัดสายหรืองอสาย จะต้องมีช่องว่างสำหรับสายอย่างเพียงพอ และควรตรวจสอบว่ามีส่วนที่เป็นคมที่อาจจะเกิดอันตรายทางกายภาพกับสายได้หรือไม่

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ใช้เฉพาะในที่เปิดโล่งเท่านั้น เพื่อทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงในการเดินสาย และการซ่อมบำรุงในภายหลัง
  • รางต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับสายไฟแต่ละประเภท และในขณะที่ทำการดัดแล้ว รางก็ไม่ควรจะมีการเสียรูปมากเกินไป ที่อาจจะทำให้รางผิดปรกติ

การเลือกใช้รางให้ถูกต้อง มีข้อดีอย่างไร

1.ประหยัดพื้นที่ การใช้รางแทนท่อร้อยสาย จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และราเดินสายก็สามาถรับสายไฟในจำนวนที่มากกว่าได้

2.ความสวยงาม การใช้รางจะเป็นการเก็บรางให้เข้าที่ และทำให้พื้นที่นั้นดูสะอาดตามากขึ้น ซึ่งจะดูดีกว่าการใช้ท่อ ถ้าหากผู้ใช้เลือกใช้รางได้อย่างเหมาะกับลักษณะของงาน

3.ออกแบบได้หลากหลาย ผู้ใช้สามารถสั่งให้ผู้ออกแบบ ออกแบบลักษณะของรางได้ตามต้องการเลย ว่าต้องการจะได้รางแบบไหน ยาวเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอกับการใช้งาน หรือจะเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำรางเพิ่มเติมด้วยก็ได้เช่นกัน

จะเห็นว่าในการใช้ รางสายไฟ จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และเข้าใจข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว จะไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง